Farba jednoskładnikowa, dekoracyjne i ochronne pokrycie podłóg na bazie uretanu akrylowego w dyspersji wodnej. Ze względu na dobrą odporność na uszkodzenia, łatwość konserwacji doskonale na daje się do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych a także stref o wysokim natężeniu ruchu ( szatnie, biura, korytarze). Doskonała do balkonów, schodów, garaży indywidualnych i publicznych.

 

  • Produkt odpowiada wymaganiom marki NF Environnement (biały i kolory)
  • Produkt jednoskładnikowy gotowy do użycia;
  • Bezpośrednie nakładanie wielowarstwowe (rozdział Wykonanie)
  • Kryjące pokrycie na wszystkich podłożach;
  • Odpowiedni do stosowania w pomieszczeniach i na podłożach zabronionych dla produktów rozpuszczalnikowych (Nie ma potrzeby odhartowywania powierzchni bitumicznych i starych powłok malarskich)

 
SPOSÓB UŻYCIA:

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej. Podłoże powinno być spójne i czyste przed zastosowaniem. Porowatość i lekka szorstkość podłoża zwiększają przyczepność powłoki. Podłoża mogą być lekko wilgotne ale nie mokre (zachowanie matowości powłoki). Podłoże powinno być całkowicie pozbawione starych powłok malarskich w złym stanie, części kruszących się i nie przylegających, wszelkich zanieczyszczeń (tłuszczy, olejów, śladów gumy itp. ). Podłoże nie powinno być narażone na nasiąkanie kapilarne. Nowe podłoża można malować po odczekaniu minimum miesiąca.

  • Świeży beton – staranne usunąć kurz, w przypadku konieczności oczyścić chemiczne (DETERGENT DEROCHANT lub rozcieńczonym kwasem) spłukać, osuszyć.
  • Podłoża bitumiczne – (upewnić się o ich dobrej stabilności i braku śladów oleju) w przypadku konieczności powierzchnie należy odtłuścić produktem NETTOYANT MULTIUSAGES, spłukać i osuszyć
  • Stare podłoża – oczyścić i usunąć słabo przylegające części za pomocą szczotki lub /i umyć dodając jeśli to konieczne środek NETTOYANT MULTIUSAGES, spłukać i osuszyć.
  • Stare pokrywy malarskie w dobrym stanie – zdrapać i oczyścić z kurzu.
  • Elementy metalowe – Odtłuścić rozpuszczalnikiem lub produktem NETTOYANT MULTIUSAGES, wysuszyć. Oczyścić z rdzy i zgorzeliny przez piaskowanie, szczotkowanie. Oczyścić z kurzu.
25 644 54 95
Crown Polska sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 18
08-110 Siedlce
500 520 500